Maatregelen voor individuele gasten op de jachthaven

CORONA UPDATES

De Noodverordening van de Veiligheidsregio Zeeland en de “veel gestelde vragen” vragen in Nederlands en Duits/Engels op de website Zeelandveilig.nl zijn aangepast op de recente versoepelde maatregelen. Om goed op de hoogte te blijven raden we u aan om deze informatie regelmatig te bekijken.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich actief houdt aan de landelijke adviezen:
• Houd 1.5 meter afstand
• Vermijd drukte
• Was vaak uw handen
• Verkoudheidsklachten? Blijf thuis (of op uw vakantieadres)
Verder kunt u actuele informatie over de Zeeuwse situatie vinden op www.zeelandveilig.nl/coronavirus en op www.vvvzeeland.nl.

 

 

 
Regels voor de individuele gasten op jachthavens en watersportbedrijven:
• Houd 1,5 meter afstand.
• Ga na het gebruik van de watersport- en recreatievoorzieningen direct weer naar huis.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Schud geen handen.
• Lees vooraf de aangescherpte maatregelen van het watersport- of recreatiebedrijf.
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
• Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
• Voor passanten: Bij de ingang van de haven is een bord geplaatst met het telefoonnummer van het
havenkantoor. Gasten (passanten in de jachthaven) wordt gevraagd om de haven te bellen in plaats
van naar het havenkantoor te komen. De medewerkers geven dan telefonisch het boxnummer of
de ligplaats aan waar de passanten kunnen aanmeren.
• Advies: afmeren van schepen
Probeer zoveel mogelijk om en om af te meren, het ene schip met de boeg naar de steiger en het
schip er naast met de spiegel naar de steiger. Hierdoor wordt maximale afstand gecreëerd tussen
de gebruiksruimten (kuip) van de schepen.

 

Hieronder de aangescherpte en na te leven maatregelen

De volgende maatregelen worden genomen op het niveau van deze voorzieningen:
1. Haventerrein en steigers
• Het bedrijf voorziet de belangrijkste looproutes op het haventerrein van een verplichte
looprichting, zoals van het parkeerterrein naar de hoofdsteiger(s) en naar het havenkantoor. Door
looprichtingen te bepalen wordt contact tussen gasten vermeden.
• Extra aandacht in het 1,5 meter afstand houden verdienen de steigers in een jachthaven. Daar
is het extra noodzakelijk om anderen de ruimte te geven. Gasten die de steiger willen verlaten
hebben voorrang. De tegenligger keert om naar een punt waar 1.5 meter afstand in acht genomen
kan worden.
• De speeltoestellen op het haventerrein zijn toegankelijk. Bezoekers worden door middel
van de aankondiging “houd 1,5 meter afstand” opgeroepen afstand te bewaren.

2. Havenkantoor
• Gasten worden middels nieuwsbrieven en de eigen website opgeroepen alleen (1 persoon) naar
het havenkantoor te komen en slechts indien noodzakelijk.
• Bedrijven roepen de gasten op zo veel mogelijk alleen via telefoon en e-mail te communiceren.
• Het aantal gasten in het havenkantoor wordt vastgesteld op maximaal 1 gast per 10 m2 vloer-
oppervlak.
• Door middel van tape worden de verplichte wachtplekken aangegeven voor de balie in het
havenkantoor
• Het maximum aantal bezoekers wordt aan de buitenzijde van het havenkantoor door middel van
een aankondiging gepubliceerd.
• Aan de deur hangt een rood-groen aanduiding (stoplicht functie) die aangeeft of gasten naar
binnen kunnen of niet: bijvoorbeeld een havenkantoor van 30 m2 hanteert dat de 3e gast die naar
binnen gaat de stoplichtkaart op rood: “niet betreden, buiten wachten” hangt
• Passanten worden opgeroepen de betaling digitaal en op afstand te laten plaatsvinden. Wanneer
dit niet mogelijk is vinden betalingen van passanten in het havenkantoor plaats op basis van PIN-
only.

 

3. Onderhoud en stalling van boten
• Te waterlaten van boten vanuit de stalling kan plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 1 boot-
eigenaar
• Het watersportbedrijf spreekt een aanpaste procedure met de booteigenaar af, waarbij contact
tussen medewerker en gast beperkt blijft. Deze procedure bestaat uit de volgende afspraken:
1. De booteigenaar meldt zich op het afgesproken tijdstip op het haventerrein en geeft spe-
cifieke punten voor de te waterlating aan (zoals stempels en hijsbanden op de boot)
2. Het watersportbedrijf zorgt voor te water laten van de boot. De gast neemt afstand en wacht
op een aangewezen en gemarkeerde plaats op het terrein.
• Masten plaatsen en afnemen wordt door het personeel van het watersportbedrijf uitgevoerd.
Eigenaren mogen op afstand aanwezig zijn maar zich niet aan boord bevinden tijdens het afnemen
of plaatsen van de mast.

 

4. Winkel, werkplaats, showroom en makelaardij/expertise pleziervaartuigen
• Gasten kunnen een winkel, showroom of werkplaats op een watersportbedrijf bezoeken on-
der voorwaarden. Daar waar noodzakelijk is voor smallere gangpaden is eenrichtingsverkeer aan-
gegeven.
• Er mogen een beperkt aantal mensen de winkel, showroom of werkplaats in. De richtlijn is: per 10
m2 één bezoeker overeenkomstig het Protocol Verantwoord winkelen. Dat betekent dat in een
winkel, werkplaats of showroom van 100m2 maximaal 10 bezoekers tegelijkertijd mogen zijn.
• Het maximum aantal gasten wordt aan de buitenzijde en binnenzijde van de winkel, werkplaats of
showroom door middel van een aankondiging gepubliceerd.
• Hans Peter is verantwoordelijk voor het naleven van dit maximum aantal gasten in de
winkel,
• Het bedrijf roept gasten op zo veel mogelijk alleen (met zo min mogelijke personen) naar de win-
kel, werkplaats of showroom te komen.
• Het bedrijf geeft door middel van tape op de vloer de verplichte wachtplekken en looprich-
ting aan.
• Betalingen worden alleen contactloos of met de PIN gedaan.
• Voor makelaars en experts in pleziervaartuigen gelden de volgende bepalingen:
o Werk zoveel mogelijk op afspraak
o Beperk afspraken op kantoor tot maximaal 2 personen
o Wijs klanten in een intake op de te nemen maatregelen met betrekking tot afstand
houden en overige maatregelen
o Beperk afspraken voor bezichtigingen, keuringen en proefvaarten tot max 2 personen, bij
voorkeur uit hetzelfde huishouden. Houd ook op de boot 1,5 meter afstand en
beperk indien nodig het aantal personen op de boot.